Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Czwartek 16.08.2018

zaawansowane

Funkcje i zadania

 Zasady kierowania do Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie:

Osoby zainteresowane pobytem w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie winny złożyć wniosek o skierowanie do Domu w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym  ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego, dołączając jednocześnie do wniosku zgodę na umieszczenie podopiecznego wyrażoną przez sąd rodzinny.

Podstawą do skierowania do Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie jest decyzja administracyjna właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Prawomocną decyzję kierującą osobę do Domu ośrodek przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, celem umieszczenia osoby w Domu. W razie niemożności umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w Domu .

 

Podstawy prawne działania Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie:

 

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie działa  w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:

-       ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.),

-       rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. z 2012 r. poz. 964),

-       ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375 ze zm.),

-       ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm. ),

-       ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm. ),

-       ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

Zadania statutowe:

1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwia rozwój ich osobowości, a w szczególności:

 • miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzież obuwie, wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, również dietetycznymi wg wskazań lekarskich,
 • opiekę lekarską i pielęgniarską (na podstawie obowiązujących przepisów),
 • karmienie, ubieranie, mycie, kąpanie osób, które nie są w stanie samodzielnie wykonać tych czynności,
 • zabiegi usprawniania leczniczego (kinezyterapię i fizykoterapię),
 • zabiegi usprawniania psychicznego przez różnorodne formy terapii,
 • leki i środki opatrunkowe wg wskazań lekarskich,
 • edukację i wychowanie poprzez doświadczenie oraz nauczanie specjalne,

2. W organizowaniu życia mieszkańców Dom uwzględnić winien m. in. potrzebę:

 • aktywnego trybu życia, zwłaszcza w stosunku do młodych mieszkańców,
 • dostępu do kultury (kino, teatr, przeglądy artystyczne itp.),
 • podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich, kontaktów ze społecznością lokalną,

3. Praca rehabilitacyjno - wychowawcza opiera się na programie, uwzględniającym indywidualne cechy mieszkańca, opracowanym przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy.

4. Przebieg terapii każdego z mieszkańców jest dokumentowany przez osoby prowadzące zajęcia.

5. Dom zapewnia ponadto:

 • możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych,
 • możliwość udziału w niektórych pracach na rzecz Domu,
 • spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu oraz w trakcie zajęć i wyjazdów poza nim,
 • pomoc prawną w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów mieszkańca.
Wytworzył:
Udostępnił:
Jolanta Semla
(2013-11-13 16:03:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Semla
(2013-11-13 16:06:02)
 
 
ilość odwiedzin: 47122

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X