Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Czwartek 16.08.2018

zaawansowane

Budżet

Budżet na 2018  rok

 

I.         DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

2.532.966,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

2.532.966,00

w tym:

0830

Wpływy z usług

2.531.966,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

1.000,00

 

  1. WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

 

Dz.

Rozdz.

Par.

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

5

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

4.561.244,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

4.561.244,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15.851,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.499.358,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

193.421,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

462.436,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

64.889,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18.713,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

308.237,00

4220

Zakup środków żywności

320.000,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i materiałów biobójczych

39.000,00

4260

Zakup energii

140.500,00

4270

Zakup usług remontowych

67.062,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

34.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

207.112,00

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

11.782,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2.200,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1.000,00

4430

Różne opłaty i składki

15.717,00

4440

Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych

108.489,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

10,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

10.777,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14.107,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

26.583,00

 

Wytworzył:
Ewa Górnik
Udostępnił:
Jolanta Semla
(2013-11-13 17:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Jolanta Semla
(2018-01-31 17:16:36)
 
 
ilość odwiedzin: 47125

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X